Co rozumiemy poprzez testy penetracyjne?

Dla większości administratorów sieci, testy penetracyjne to poważny, choć mało znany sposób na analizę systemów posiadanych przez nich zabezpieczeń. Dlatego…